Kurs dydaktyczny

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI DYDAKTYCZNYCH

DLA KOGO?

Kurs dedykowany jest nauczycielom akademickim, którzy posiadają praktykę związaną z prowadzeniem i organizacją zajęć. Realizowany będzie w formule blended-learning (12h on-line +18h warsztatów stacjonarnych).

CEL KURSU

Celem kursu jest kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy nauczyciela akademickiego w zakresie planowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z zastosowaniem nowoczesnych metod i narzędzi, poznanie strategii i narzędzi oceniania.

PROGRAM KURSU

Moduł I
Planowanie zajęć dydaktycznych, formułowanie celów i efektów uczenia się

Moduł II
Metody i narzędzia dydaktyczne

Moduł III
Komunikacja, motywowanie i ocenianie

DLACZEGO WARTO?

Udział w kursie pt. Rozwijanie umiejętności dydaktycznych oferuje pogłębienie posiadanych kompetencji praktycznych w obszarze zagadnień kluczowych dla realizacji dydaktyki akademickiej: wybranych metod kształcenia, komunikacji interpersonalnej, budowania relacji ze studentami. Jest polecany szczególnie osobom, które czują potrzebę rewitalizacji swojego warsztatu dydaktycznego, poznania zasad dobrej komunikacji oraz dawania informacji zwrotnej, planowania merytorycznych zajęć w układzie wymogów instytucjonalnych.


WARUNKI REKRUTACJI?

W rekrutacji mogą wziąć wszyscy nauczyciele akademiccy, zatrudnieni w Uniwersytecie Gdańskim. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Informacje dotyczące zakwalifikowania się na szkolenie przekazane zostaną Uczestnikom drogą mailową do 22 listopada.

Zapisy w terminie: 14 listopada 2022 r. (godz. 8.00) – 18 listopada 2022 r. (godz. 12.00)
Link do zapisów: https://forms.office.com/r/LhRUiFU67P (dostęp po zalogowaniu na pracownicze konto Office 365)


Liczba dostępnych miejsc – 50 (utworzone zostaną 2 grupy 25 osobowe)


Wymiar kursu – 30 godzin w tym: 12h on-line / 18h warsztaty


Czas trwania: grudzień 2022 r. – styczeń 2023 r.


Udział w szkoleniu potwierdzony certyfikatem. Warunkiem uzyskania certyfikatu i ukończenia szkolenia jest obecność na co najmniej 27 godzinach zajęć.


SZCZEGÓŁOWY GRAFIK ZAJĘĆ

1 webinar – 4h 2 webinar – 4h 3 webinar – 4h 1 warsztat – 6h 2 warsztat – 6h 3 warsztat – 6h Trenerzy
Grupa 1 07.12.2022
(środa)
09.01.2023
(poniedziałek)
16.01.2023
(poniedziałek)
16.12.2022
(piątek)
13.01.2023
(piątek)
20.01.2023
(piątek)
dr Ewa Szymczak
dr Wojciech Glac, prof. UG
Grupa 2 17.12.2022
(sobota)
14.01.2023
(sobota)
21.01.2023
(sobota)

poniedziałek, środa – webinar w godzinach 17.00-20.30
piątek – warsztaty stacjonarne w godzinach 14.00-19.00
sobota – warsztaty stacjonarne w godzinach 9.00-14.00 

Warsztaty będą odbywały się w siedzibie CDDiT w Sopocie (sala 111 w budynku Biblioteki Ekonomicznej).

Powrót do poprzedniej strony