Kurs dydaktyczny – pakiet podstawowy

IDEA EDUKACJI AKADEMICKIEJ I PROJEKTOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

DLA KOGO?

Kurs dydaktyczny – pakiet podstawowy to szkolenie dedykowane poczatkującym nauczycielom akademickim, z niewielkim doświadczeniem dydaktycznym lub osobom, które dotąd nie uczestniczyły w żadnych szkoleniach z zakresu dydaktyki szkoły wyższej.
Realizowany będzie w formule blended-learning (12h on-line +18h warsztatów stacjonarnych).

CEL KURSU

Celem kursu jest przekazanie Uczestnikom podstawowych umiejętności niezbędnych w pracy nauczyciela akademickiego; poznanie idei edukacji akademickiej oraz roli i zadań nauczyciela akademickiego, zdobycie umiejętności skutecznego planowania zajęć dydaktycznych.

PROGRAM KURSU

Moduł I:
Sens i paradygmaty edukacji akademickiej

Moduł II:
Specyfika edukacji dorosłych w uniwersytecie

Moduł III:
Strategie uczenia się i nauczania, projektowanie zajęć, przykłady metod w różnych dyscyplinach

DLACZEGO WARTO?

Udział w kursie dydaktycznym podstawowym pt. Idea edukacji akademickiej i projektowanie zajęć dydaktycznych gwarantuje rzetelną i merytoryczną refleksję na temat istoty dydaktyki w uniwersytecie, jak też poznanie praktycznych strategii potrzebnych do sprawnego projektowania i realizacji zajęć w dynamicznej rzeczywistości akademickiej.
Jest polecany szczególnie osobom, które nie czują się pewnie w obszarze metodyki prowadzenia swoich zajęć obszarowych we własnych dyscyplinach naukowych, jak też tym, które z racji niewielkiego doświadczenia potrzebują wsparcia i chcą zaczerpnąć z doświadczenia innych w tym zakresie.

WARUNKI REKRUTACJI?

Decyduje kolejność zgłoszeń, w pierwszej kolejności na szkolenie kwalifikowane będą Osoby legitymujące się krótkim stażem dydaktycznym (poniżej 5 lat).
Informacje dotyczące zakwalifikowania się na szkolenie przekazane zostaną Uczestnikom drogą mailową 12 października.Zapisy w terminie 4 – 8 października 2021 r.


Liczba dostępnych miejsc – 120 (utworzone zostaną 4 grupy 30 osobowe)


Wymiar kursu – 30 godzin w tym: 12h on-line / 18h warsztaty


Czas trwania: II połowa października – I połowa grudnia 2021 r.


Udział w szkoleniu potwierdzony certyfikatem. Warunkiem uzyskania certyfikatu i ukończenia szkolenia jest obecność na co najmniej 27 godzinach zajęć.


SZCZEGÓŁOWY GRAFIK ZAJĘĆ

grupa 1 webinar – 4h 2 webinar – 4h 3 webinar – 4h 1 warsztat – 6h 2 warsztat – 6h 3 warsztat – 6h Trenerzy
1_P 26.10.2021
(wtorek)
10.11.2021
(środa)
24.11.2021
(środa)
29.10.2021
(piątek)
12.11.2021
(piątek)
26.11.2021
(piątek)
dr Beata Karpińska-Musiał
dr Jarosław Jendza
2_P 30.10.2021
(sobota)
13.11.2021
(sobota)
27.11.2021
(sobota)
3_P 05.11.2021
(piątek)
19.11.2021
(piątek)
03.12.2021
(piątek)
4_P 06.11.2021
(sobota)
20.11.2021
(sobota)
04.12.2021
(sobota)

wtorek/środa – webinar (on-line) w godzinach 17.00-20.30
piątek – warsztaty stacjonarne w godzinach 14.00-19.00 (CDDiT, sala 111 w budynku Biblioteki Ekonomicznej w Sopocie)
sobota – warsztaty stacjonarne w godzinach 09.00-14.00 (CDDiT, sala 111 w budynku Biblioteki Ekonomicznej w Sopocie)

Powrót do poprzedniej strony