Komunikacja na uniwersytecie – trening umiejętności, kurs II stopnia

prowadząca: dr hab. Agnieszka Kowalkowska, prof. UG

Kurs jest kontynuacją warsztatów dla grupy osób z kursu I stopnia: Komunikacja na uniwersytecie – trening komunikacji, w nurcie Porozumienia bez przemocy (Non-Violent Communication). Na kursie II stopnia będziemy kontynuować zgłębianie tajników komunikacji nauczyciela akademickiego ze studentami i omawiać efekty trenowania.

 
Link do formularza zgłoszeniowego: wkrótce (dostęp po zalogowaniu na pracownicze konto Office 365)
Zapisy w terminie: od 19 lutego 2024 r. (godz. 8:00) do 23 lutego 2024 r. (godz. 12:00)

Liczba dostępnych miejsc: 8 osób (z I stopnia), bez naboru nowych osób; uczestniczki prosiły o kontynuację w następnym semestrze w obecnej grupie
Dla kogo? nauczyciele akademiccy, doktoranci (w miarę dostępności miejsc)


Wymiar szkolenia – 12 godzin (warsztat stacjonarny – 4 x 3 godziny)
 

Termin: w trakcie ustalania


Udział w szkoleniu potwierdzony zaświadczeniem

Powrót do poprzedniej strony