Cykl debat – webinar #3

Szanowni Państwo,

zapraszamy na kolejny webinar w ramach cyklu debat “Idee Edukacji Akademickiej“, który odbędzie się 24 maja 2023 r. (środa) w godz. 17:00-19:15.

Wiedza jako towar i happy meal

W trzecim spotkaniu z cyklu „Idee edukacji akademickiej” w centrum naszego zainteresowania będzie wiedza oraz jej utowarowienie zgodnie z metaforyką „Happy meal”. Atrakcyjność, piękne opakowanie, wymierna wartość, aplikowalność oraz praktyczność to atrybuty opisujące pożądaną dziś wiedzę. W toku naszego spotkania zastanowimy się nad taką logiką wiedzy, a następnie pomyślimy o możliwej, innej drodze.

LINK: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODAzZTM4NTUtNjM3OC00MTE4LWI2NmQtN2Q0Yjg2OGZlYjM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22548981a3-106b-47e6-a9b1-d5ec24a60938%22%7d

ZASADY:

  • Spotkania realizowane będą w formule on-line – jedna środa w miesiącu w godz. 17:00-19:15.
  • Nie ma limitu miejsc. Każdy uczestnik może wziąć udział w dowolnej liczbie spotkań.
  • W przypadku udziału we wszystkich, istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia potwierdzającego ten fakt.

Terminy wszystkich webinarów wraz z opisami znajdą Państwo na stronie: https://cddit.ug.edu.pl/idee-edukacji-akademickiej.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie krótkiego formularza zgłoszeniowego: https://forms.office.com/e/Knt91NV0xT.

Pomysłodawcą wydarzenia jest dr Jarosław Jendza.

Powrót do strony głównej