Idee Edukacji Akademickiej 2022/2023

Szanowni Państwo,

zapraszamy na cykl debat “Idee Edukacji Akademickiej“, które poprowadzi dr Jarosław Jendza.

ZASADY:

  • Spotkania realizowane będą w formule on-line – jedna środa w miesiącu w godz. 17:00-19:15.
  • Nie ma limitu miejsc. Każdy uczestnik może wziąć udział w dowolnej liczbie spotkań.
  • W przypadku udziału we wszystkich, istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia potwierdzającego ten fakt.

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: https://forms.office.com/e/Knt91NV0xT.

TERMINY I OPISY SPOTKAŃ:

WEBINAR #1: Czy dobra edukacja akademicka spełnia oczekiwania studentów?
22.03.2023 r. (środa) w godz. 17:00-19:15

Cykl rozpoczniemy od kontrowersyjnego, ale i niezwykle nośnego i ważnego zagadnienia związanego z rolą oczekiwań studentów_ek w procesie kształcenia. Uczelnie wyższe wdrażają mechanizmy, których zadaniem jest maksymalizacja satysfakcji studentów. W tym celu wprowadza się ankiety studentów, które niekiedy służą określonym politykom organizacyjnym. W tym kontekście powstaje pytanie o to, na ile i w jakim zakresie należy spełniać oczekiwania studentów, aby edukację akademicką można było określić jako dobrą? Z tak postawionym pytaniem zmierzymy się w trakcie dyskusji inicjującej cykliczne spotkania wokół dydaktyki akademickiej.

WEBINAR #2: Relacje w uniwersytecie
19.04.2023 r. (środa) w godz. 17:00-19:15

Edukacja jest zawsze spotkaniem ludzi. Praca w uniwersytecie jest spotkaniem ludzi. W trakcie drugiego spotkania z cyklu “Idee edukacji akademickiej” przyjrzymy się zagadnieniu budowania i utrzymywania relacji pomiędzy różnymi podmiotami. Zastanowimy się wspólnie nad zakładem naukowym lub katedrą jako miejscem budowania bezpośrednich relacji zawodowych, przedyskutujemy możliwości budowania relacji przez Kierowników_czki katedr i/lub zakładów ze swoimi „podwładnymi”, a następnie omówimy sposoby pracy z relacjami w spotkaniu z młodzieżą akademicką.


WEBINAR #3: Wiedza jako towar i happy meal
24.05.2023 r. (środa) w godz. 17:00-19:15

W trzecim spotkaniu z cyklu „Idee edukacji akademickiej” w centrum naszego zainteresowania będzie wiedza oraz jej utowarowienie zgodnie z metaforyką „Happy meal”. Atrakcyjność, piękne opakowanie, wymierna wartość, aplikowalność oraz praktyczność to atrybuty opisujące pożądaną dziś wiedzę. W toku naszego spotkania zastanowimy się nad taką logiką wiedzy, a następnie pomyślimy o możliwej, innej drodze.

***

Dodatkowo stacjonarnie – w ramach wydarzenia VIVA DYDAKTYKA – odbędzie się czwarta debata:

Dlaczego, po co i dla kogo uniwersytet?
21.06.2023 r. (środa) w godz. 14:45-15:45

Tegoroczny cykl spotkań wokół “Idei edukacji akademickiej” zamkniemy pytaniami o sens uniwersytetu. Zastanowimy się wspólnie nad fundamentalnymi pytaniami o to, czym jest/może być/był uniwersytet w porównaniu z innymi uczelniami wyższymi. Spróbujemy zmierzyć się z kwestią adresata i ewentualnej roli uniwersytetu w regionie, świecie, systemie edukacji publicznej. Zapraszamy do współmyślenia!