Podsumowanie konferencji


19 października 2023 r. na Politechnice Gdańskiej odbyła się konferencja „Dzień Jakości FarU”. Wzięli w niej udział przedstawiciele trzech uczelni tworzących Uczelnie Fahrenheita – Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego.

Wystąpienia podzielono na trzy bloki tematyczne dotyczące: studenckiej oceny nauczyciela, tutoringu i mentoringu rówieśniczego oraz sztucznej inteligencji w procesie kształcenia. Centrum Doskonalenie Dydaktycznego i Tutoringu UG reprezentowali:

  • dr Jarosław Jendza (Ankietyzacja a ewaluacja procesu kształcenia. Pomiędzy orientacją na klienta a wspólną troską o jakość dydaktyki akademickiej)
  • dr Dorota Godlewska-Werner (Mentoring rówieśniczy)
  • dr Piotr Arłukowicz, prof. UG (AI – początek idiokracji?)

Zapraszamy do zapoznania się z relacją na stronie Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej.

Powrót do strony głównej