dr Jaorsław Jendza

jaroslaw.jendza@ug.edu.pl

Afiliacja

Wydział Nauk Społecznych
Instytut Pedagogiki
Zakład Dydaktyki i Andragogiki
adiunkt

Dydaktycznie

Na ogół zajmuję się kształceniem kandydatów i kandydatek na nauczycieli w zakresie alternatywnych metod kształcenia, ale także wspieraniem nauczycieli akademickich w ich rozwoju dydaktycznym.

Naukowo

Pasjonuje mnie zarówno edukacja najmłodszych dzieci, jak i edukacja osób dorosłych i w tych dwóch polach prowadzę badania empiryczne i publikuję.

Mentorsko

Oferuję mentoring w zakresie wspomagania kariery akademickiej, naukowej i dydaktycznej oraz w zakresie budowania relacji pomiędzy podmiotami procesów kształcenia.