dr Beata Mańkowska

beata.mankowska@ug.edu.pl

Afiliacja

Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański, stanowisko: adiunkt

Jestem doktorem nauk społecznych w zakresie psychologii, psychologiem klinicznym, specjalistką w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, trenerką warsztatu i treningu psychologicznego oraz psychoterapeutką nurtu psychodynamicznego.

Moje zainteresowania naukowe związane są z obszarem stresu w miejscu pracy oraz wypalenia zawodowego jako jego długofalowej konsekwencji. Badam uwarunkowania oraz złożone mechanizmy wypalenia, gdyż kompletna wiedza w tym zakresie gwarantuje skuteczną profilaktykę.

Łączę pracę naukową z praktyką, prowadząc od wielu lat szkolenia z zakresu doskonalenia kompetencji społecznych oraz metodycznych dla szerokiego grona odbiorców, zwłaszcza nauczycieli różnych poziomów edukacji, w tym również dla kadry akademickiej naszej Uczelni.

Prowadzę także psychoterapię psychodynamiczną, pomagając osobom zrozumieć ich indywidualne historie oraz wydobyć się ze strefy cierpienia i niedomagań.
Moje wieloletnie doświadczenie psychoedukacyjne oraz terapeutyczne pozwala dbać o bezpieczeństwo i komfort psychiczny osób, którym towarzyszę poprzez dostrojenie do indywidualnych potrzeb oraz możliwości.

Na co dzień promuję ideę systematycznego wsparcia psychologicznego oraz rozwoju osobistego pracowników poprzez towarzyszenie im w pokonywaniu trudności, jak również w podejmowaniu szeregu wyzwań, jakie stawia praca zawodowa. Wieloletnie doświadczenie w tym zakresie pozwala dostrzegać pozytywne owoce w zakresie poprawy dobrostanu psychicznego, wzrostu motywacji do wysiłku, wzmocnienia zasobów osobistych i kompetencji zawodowych.

Dobroczynnym efektem wsparcia i wspomagania rozwoju jednostki poprzez mentoring jest ochrona przed zgubnymi skutkami stresu zawodowego, zwłaszcza wypalenia zawodowego, zbierającego żniwa pośród coraz to liczniejszej rzeszy osób aktywnych zawodowo, niezależnie od profesji, stanowisk i form zatrudnienia, dlatego zapraszam osoby zainteresowane do wspólnych spotkań, gwarantując bezpieczny poziom pracy, życzliwą atmosferę oraz pomoc w wypracowaniu optymalnych rozwiązań w zakresie dylematów zawodowych oraz osobistych.

Dr Beata Mańkowska