Cykl debat – webinar #3


Z przykrością informujemy, że zaplanowana na 10 stycznia 2024 r. debata w ramach cyklu “Idee Edukacji Akademickiej” została odwołana z przyczyn niezależnych od prowadzącego. Osoby zainteresowane udziałem serdecznie przepraszamy i zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach.

***

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na trzecią otwartą debatę on-line w ramach cyklu “Idee Edukacji Akademickiej“, która odbędzie się 10 stycznia 2024 r. (środa) w godz. 17:00-19:15. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje i link do spotkania.


DEBATA #3: Bio-medykalizacja kształcenia akademickiego a myślenie edukacyjne

Co najmniej od czasu oświecenia zakładano, że język nauki (zwłaszcza dyscyplin ścisłych i eksperymentalnych) jest najtrafniejszym sposobem opisu rzeczywistości, a rozbiór badanych zjawisk na jak najmniejsze elementy i ich analiza da nam wyjaśnienie jak funkcjonuje świat.

Takie twierdzenie doczekało się swojej krytyki, ale w ostatnich latach mamy ewidentnie do czynienia ze zjawiskiem powrotu do tego sposobu tłumaczenia zjawisk, także prawidłowości edukacyjnych. Lawinowo rośnie lista (sub)dyscyplin nauk z przedrostkiem „NEURO”, a neurodydaktyka jest tego bodaj najlepszym przykładem.

Krytycy takiego podejścia zwracają uwagę na liczne redukcje, uproszczenia i nadinterpretacje, a jednocześnie mówią, iż edukacja jest odrębną domeną życia człowieka i dlatego wymaga specyficznego dla siebie języka opisu – to jest języka edukacyjnego, czyli nie psychologicznego, medycznego, biologicznego czy socjologicznego, ale właśnie pedagogicznego.

W trakcie naszego spotkania zastanowimy się wspólnie, czy istotnie ma to znaczenie dla naszej codziennej pracy dydaktycznej i dla myślenia o roli nauczyciela akademickiego.

LINK:

Z przyczyn niezależnych od prowadzącego spotkanie zostało odwołane.

ZASADY:

  • Cykl dyskusji skoncentrowanych wokół problematyki edukacji akademickiej oraz kondycji uniwersytetu w roku akademickim 2023/24 składa się z siedmiu spotkań realizowanych co ok. 6 tygodni od listopada 2023 r. do czerwca 2024 r.
  • Pierwsze sześć spotkań odbywa się w formule on-line, trwających z reguły ok. 3 godzin lekcyjnych, natomiast ostatnie jest realizowane stacjonarnie jako część corocznej konferencji „Viva Dydaktyka” organizowanej przez CDDiT, odbywającej się pod koniec roku akademickiego.
  • Niektóre spotkania będą dyskusją wokół zaproponowanego wcześniej tekstu, z wprowadzeniem do rozmowy prowadzącego, o czym uczestnicy i uczestniczki będą poinformowani z wyprzedzeniem.
  • Na debaty nie obowiązuje rejestracja, ani nie ma limitu miejsc.
  • Każdy uczestnik może wziąć udział w dowolnej liczbie spotkań. W przypadku udziału we wszystkich debatach istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia potwierdzającego ten fakt.
  • Dyskusje animuje dr Jarosław Jendza.

Terminy wszystkich debat wraz z ich opisami znajdą Państwo na stronie: https://cddit.ug.edu.pl/idee-edukacji-akademickiej.

Powrót do strony głównej