Cykl debat – webinar #2


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na drugą w tym roku akademickim otwartą debatę on-line w ramach cyklu “Idee Edukacji Akademickiej“, która odbędzie się 20 grudnia 2023 r. (środa) w godz. 17:00-19:15. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje i link do spotkania.


DEBATA #2: Profesjonalizacja dydaktyki akademickiej a takt pedagogiczny

We współczesnym świecie edukacji na poziomie wyższym trudno byłoby spotkać kogoś, kto nie zgodziłby się ze stwierdzeniem, że praca dydaktyczna nauczycieli i nauczycielek akademickich bazuje na kompetencjach, które mają charakter wykształcalny i które mogą być rozwijane w toku coraz szerzej oferowanych szkoleń i innych form doskonalenia. Mawiamy czasem, że nauczyciel akademicki to pewna profesja, która wymaga znajomości metod pracy.

Z drugiej strony, literatura przedmiotu opisuje fenomen znany jako „takt pedagogiczny”, który jest swego rodzaju połączeniem intuicji, umiejętności szybkiego i adekwatnego reagowania oraz – nade wszystko sztuki i twórczości. W wielu kręgach ten sposób myślenia o nauczycielach akademickich traktowany jest jako anty-naukowy, a zatem nie tylko może być łatwo odrzucony, ale wręcz powinien być eliminowany.

… A jednak mamy coraz więcej badań par excellence naukowych, które dostrzegają ów takt, a kształcenie traktują jako połączenie sztuki i rzemiosła.

LINK:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDJjMWE1MDYtMDI2YS00MDc2LTg3ODMtNDIyMmZhZWJjNzJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22548981a3-106b-47e6-a9b1-d5ec24a60938%22%7dZASADY:

  • Cykl dyskusji skoncentrowanych wokół problematyki edukacji akademickiej oraz kondycji uniwersytetu w roku akademickim 2023/24 składa się z siedmiu spotkań realizowanych co ok. 6 tygodni od listopada 2023 r. do czerwca 2024 r.
  • Pierwsze sześć spotkań odbywa się w formule on-line, trwających z reguły ok. 3 godzin lekcyjnych, natomiast ostatnie jest realizowane stacjonarnie jako część corocznej konferencji „Viva Dydaktyka” organizowanej przez CDDiT, odbywającej się pod koniec roku akademickiego.
  • Niektóre spotkania będą dyskusją wokół zaproponowanego wcześniej tekstu, z wprowadzeniem do rozmowy prowadzącego, o czym uczestnicy i uczestniczki będą poinformowani z wyprzedzeniem.
  • Na debaty nie obowiązuje rejestracja, ani nie ma limitu miejsc.
  • Każdy uczestnik może wziąć udział w dowolnej liczbie spotkań. W przypadku udziału we wszystkich debatach istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia potwierdzającego ten fakt.
  • Dyskusje animuje dr Jarosław Jendza.

Terminy wszystkich debat wraz z ich opisami znajdą Państwo na stronie: https://cddit.ug.edu.pl/idee-edukacji-akademickiej.

Powrót do strony głównej