mgr Wojciech Jankowski
wojciech.jankowski@prawo.ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Prawa i Administracji
Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa

Obszar pracy

Proponuję współpracę w obszarach związanych z moimi zainteresowaniami badawczymi tj. filozofią i teorią prawa. Nie narzucam z góry określonej formy współpracy i jestem otwarty na wszelkie propozycje ze strony studenta. W szczególności jednak interesuje mnie współpraca w ramach tzw. tutoringu naukowego, tj. pomocy przy napisaniu tekstu naukowego, zaprojektowaniu badań, etc.

Zainteresowania
W swojej pracy badawczej zajmuje się filozoficznymi podstawami idei praw zwierząt. Obecnie szczególną uwagę poświęcam możliwości aplikacji teorii umowy społecznej do dyskusji na temat moralnego i prawnego statusu zwierząt. Poza tym interesują mnie klasyczne zagadnienia filozofii prawa, w szczególności jednak zajmują mnie: związki prawa i moralności, argumentacji prawniczej i logiki nieformalnej, ewolucyjna filozofia prawa, filozofia kary w kontekście sprawiedliwości naprawczej, a także problem tzw. trafu prawnego i trafu moralnego.