dr Krzysztof Kopeć
krzysztof.kopec@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Nauk Społecznych
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Zakład Rozwoju Regionalnego

Obszar pracy

Prowadzę przede wszystkim tutoring naukowy – natomiast w zdecydowanie mniejszym zakresie tutoring rozwojowy. We współpracy z tutee realizuję projekty związane z moimi zainteresowaniami naukowymi, ale mogą się one też częściowo wiązać z moimi zainteresowaniami pozanaukowymi – m.in. nowoczesnymi grami planszowymi, rynkiem sztuki w Polsce (zwłaszcza sztuki XX w.), teatrem, lotnictwem cywilnym. Cele tych projektów bywają różne – najczęściej jest to poznanie jakiegoś zagadnienia – wtedy dużo czytamy i dyskutujemy o nim – rozkładamy rzecz na czynniki pierwsze i składamy ją na nowo. Niekiedy celem jest też przygotowanie do pisania tekstów naukowych. Zdarzają się też cele niestandardowe – np. projekty działań społecznych lub stworzenie gry/łamigłówki powiązanej mechanicznie/tematycznie z tematem spotkań tutoringowych.

Zainteresowania
Moje zainteresowania naukowe mieszczą się przede wszystkim w ramach dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Lokują się one w dwóch pozornie przeciwstawnych kontekstach: kreowaniu wysokiej jakości życia mieszkańców oraz postępującej destrukcji naszej planety. W szczególności interesują mnie następujące zagadnienia: (1) kształtowanie komunikacji w skali aglomeracji, miasta, ale również dzielnicy; (2) kształtowanie przestrzeni publicznych; (3) kształtowanie ładu przestrzennego; (4) rola samorządu w zapewnieniu dóbr/usług publicznych; (5) działania ograniczające zużycie zasobów Ziemi oraz zmniejszające emisję gazów cieplarnianych.