dr Wojciech Glac, prof. UG
wojciech.glac@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Biologii
Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka, Pracownia Neurobiologii

Obszar pracy

Z przyjemnością podejmę się współpracy ze studentami pragnącymi rozwijać swoje zainteresowania naukowe interdyscyplinarnie, łącząc wiedzę kierunkową z wiedzą z zakresu neuronauk. Służę pomocą w doskonaleniu umiejętności popularyzacji nauki i poszukiwaniach motywacji i narzędzi sprzyjających efektywnemu uczeniu się.

Zainteresowania
Moje naukowe zainteresowania obejmują szeroko pojętą neurobiologię i jej powiązania z innymi dziedzinami nauki, takimi jak psychologia, kryminologia czy pedagogika, natomiast moje prace badawcze skoncentrowane są na problematyce uzależnień, w tym mechanizmach i międzyosobnicznej zmienności wpływu substancji psychoaktywnych na organizm.