dr Wojciech Edmund Zieliński
wojciech.zielinski@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Nauk Społecznych
Instytut Socjologii
Zakład Teorii Socjologicznej i Metodologii Badań Społecznych

Obszar pracy

Podejmuję współpracę w każdym z wyżej wymienionych obszarów – celem pogłębienia wiedzy przedmiotowej i osobistego rozwoju zainteresowanych.

Zainteresowania
Zajmuję się problematyką filozofii praktycznej, etyki i prakseologii, socjologii humanistycznej i filozofii kultury, a także filozoficzno-praktycznymi aspektami rysunku i fotografii.