dr Tatiana Kopac
tatiana.kopac@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Filologiczny
Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich
Zakład Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego

Obszar pracy

Mówienie rodzi się ze słuchania… – parafrazując znany cytat chciałabym zaprosić studentów pragnących doskonalić się w języku rosyjskim.
Pomogę przygotować wystąpienie publiczne, artykuł naukowy, teksty do programu artystycznego (piosenki w j. rosyjskim, wiersze).
Pomogę również przygotować się do egzaminów językowych na wszystkich poziomach.

Zainteresowania
Powiązanie literatury z muzyką, kultura rosyjska (szczególnie muzyczna), zagadnienia mentalności rosyjskiej, tłumaczenia ustne i pisemne (tematyka kulturowa, muzyczna, filozoficzna, religijna).