dr Sylwia Machowska-Okrój
sylwia.machowska-okroj@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Ekonomiczny
Katedra Mikroekonomii

Obszar pracy

W ramach tutoringu proponuję tematykę związaną z Mikroekonomią, Makroekonomią, Ekonomią menedżerską, Zarządzaniem zasobami ludzkimi, Finansami przedsiębiorstwa oraz Analizą finansową. Zagadnienia obejmują ekonomię teoretyczną a także tematy związane z praktycznym jej wykorzystaniem w przedsiębiorstwie i gospodarce. Znajomość teoretycznych podstaw Ekonomii i Zarządzania pozwala zrozumieć zagadnienia praktyczne, z jakimi zmagają się przedsiębiorcy. Na spotkaniach student poznaje metody i narzędzia pozwalające na podejmowanie w ramach przedsiębiorstwa decyzji optymalnych. W ramach tutoringu możliwe jest również podejmowanie tematów niewymienionych a mieszczących się w ramach wiedzy tutora. Praca w ramach tutoringu jest przyjemna, bez presji, daje sporo satysfakcji i możliwości indywidualnego rozwoju zgodnego z zainteresowaniami studenta. Student sam wybiera formę wypowiedzi, może to być artykuł naukowy, udział w konkursie naukowym, przygotowanie prezentacji multimedialnej, przygotowanie wypowiedzi ustnej.

Zainteresowania
Ukończyłam Ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Od wielu lat pracuje w Katedrze Mikroekonomii na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Rady Programowej na Wydziale Ekonomicznym, rzecznikiem Dziekana ds. ryzyka, opiekunem doktorantów w zakresie przygotowania ich do pracy dydaktycznej, członkiem Komitetu Programowo-Organizacyjnego przygotowującego wykłady popularno-naukowe dla młodzieży licealnej oraz członkiem Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej. Jestem również certyfikowanym tutorem prowadzącym tutoring na Wydziale Ekonomicznym w ramach Ekonomii w tutoringu akademickim, prowadzę również tutoring w ramach programu Mistrzowie Dydaktyki. Moje zainteresowania naukowe dotyczą sfery dobrobytu społecznego w kontekście wzrostu gospodarczego, ekonomii behawioralnej a także działań służących rozwojowi przedsiębiorstwa w tym procesów optymalizacyjnych.