dr Renata Orłowska
renata.orlowska@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Ekonomiczny
Katedra Zrównoważonych Procesów Rynkowych

Obszar pracy

W 2021 roku uzyskałam akredytację tutorską. Moja aktywność badawcza koncentruje się w zakresie szeroko rozumianego biznesu międzynarodowego i międzynarodowych stosunków gospodarczych. Głównym przedmiotem moich badań jest funkcjonowanie gospodarki światowej i jej podmiotów na arenie międzynarodowej, zaczynając od mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, poprzez międzynarodowe korporacje po organizacje międzynarodowe. Istotne miejsce zajmuje problematyka migracji międzynarodowej, przedsiębiorczości międzynarodowej, kryzysów gospodarczych, zrównoważonego rozwoju, w tym idea sprawiedliwego handlu, a także koncepcja i praktyka społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zainteresowania
W tutoringu naukowym pomogę tutee w rozpoznaniu obszarów wiedzy, przygotowaniu eseju czy artykułu naukowego w ramach moich zainteresowań naukowych: biznesu międzynarodowego, przedsiębiorczości międzynarodowej, procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw, kryzysów gospodarczych i finansowych, inwestycji na rynkach zagranicznych, możliwości tworzenia i rozwoju własnego pomysłu biznesowego, społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.