dr Paweł Kozielski
pawel.kozielski@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Nauk Społecznych
Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Zakład Komunikacji Społecznej i Kulturowej

Obszar pracy

Jako wieloletni wykładowca dziennikarstwa multimedialnego, mam doświadczenie i chętnie pomogę w tworzeniu serwisów internetowych w oparciu CMS Wordpress, Joomla oraz tworzeniu i dostosowaniu szablonów (framework Gantry).
Ponadto służę wsparciem w tworzeniu tekstów i przekazów dziennikarskich dla mediów internetowych.
Chętnie podejmę współpracę ze studentami zainteresowanymi krytyczną analizą dyskursu medialnego, a w szczególności badaniami dotyczącymi granic widzialności i tabu we współczesnych środkach masowego przekazu.

Zainteresowania
W ramach swoich badań zajmuję się - przede wszystkim - analizą współczesnego dyskursu medialnego w kontekście globalizacji i związanych z nią zmian obyczajowych. Posługując się terminologią Alvina Tofflera, interesuję mnie sposób przedstawiania i kreowania rzeczywistości w momencie zderzenia drugiej i trzeciej fali: • koniec wielkich opowieści, • nowe/ stare narracje narodowe • narzędzia retoryczne i strategie dyskursywne w polskich mediach • media w dobie post-prawdy • reprezentacja medialna mniejszości etnicznych, religijnych etc. • współczesny voyeuryzm medialny • tabu w mediach • nowe media w dziennikarstwie • dziennikarstwo multimedialne