dr Olga Śniadach
olga.sniadach@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Prawa i Administracji
Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej

Obszar pracy

Z moimi tutees współpracuję głównie w obszarze rozwoju naukowego, jednak czasami konieczne jest też współpraca w obszarze rozwoju osobistego. Dotychczasowa współpraca koncentrowała się na wzmacnianiu ich mocnych stron ale też na pomocy w pracy nad sobą w tych aspektach, które wymagały wsparcia. Ideą mojej pracy z tutee jest szczera rozmowa, szukanie wspólnych zainteresowań, które następnie prowadzą nas przez ścieżkę naukowego rozwoju. Wychodzę z założenia, że każdy cykl spotkań jest naszą wspólną podróżą, z której obie strony mają czerpać radość wspólnego odkrywania.

Zainteresowania
Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół szeroko rozumianego prawa unijnego, w szczególności interesuje mnie jego integracyjny charakter. Drugim obszarem moich zainteresowań są aspekty prawne bezpieczeństwa żywnościowego. Ponad to interesuje się koncepcją prawa globalnego. Szczególnie sobie cenię współpracę interdyscyplinarną, która stanowi według mnie źródło inspiracji i rozwoju.