dr Monika Woźniak
monika.wozniak@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Zarządzania
Katedra Informatyki Ekonomicznej

Bierze udział w ogólnouczelnianej edycji projektu "Mistrzowie dydaktyki - wdrożenie modelu tutoringu do praktyki uczelnianej".

Obszar pracy

W ramach pracy tutorskiej podejmiemy próbę znalezienia indywidualnej ścieżki przewodniej w procesie studiowania (integrującej pasje i zainteresowania studenta), frapującego tematu pracy, ustalenia podstaw teoretycznych, by znajdować i tworzyć własne rozwiązania w szerokim spektrum nauk o zarządzaniu. Tutoriale będą okazją do podniesienia kompetencji akademickich oraz łączenia wiedzy nabywanej w ramach poszczególnych przedmiotów z praktycznym jej zastosowaniem w swoim projekcie czy skuteczną realizacją pracy licencjackiej i magisterskiej. Techniki pracy tutorskiej pomogą odkryć i skutecznie wykorzystać własny potencjał talentów i ukrytych możliwości, co pozwoli na satysfakcjonujące osiąganie założonych celów. Jest to bowiem metoda, dzięki której dobywa się dynamiczny rozwój dwóch wzajemnie przenikających się obszarów – naukowego i osobistego.

Zainteresowania
Jestem wieloletnim pracownikiem Wydziału Zarządzania. W swoich pracach badawczych łączę twarde aspekty zarządzania z miękkimi czynnikami z obszaru psychologii i coachingu. Moje obecne zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce skutecznego zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem projektów IT. Aktualne raporty badawcze wciąż odnotowują niezadowalający odsetek projektów IT zakończonych pełnym sukcesem. Przyczyny tego zjawiska nie tkwią jednak w dziedzinie techniki i metodologii, ale w czynniku ludzkim. Są to powody, dla których badam krytyczne czynniki sukcesu projektów, problematykę pracy zespołowej, konieczność postawienia na zasoby ludzkie i zmiany mentalne w funkcjonowaniu organizacji. Jestem pasjonatką pracy zespołowej, preferując podejście transdyscyplinarne, łączę wiedzę z różnych dziedzin z praktyką branżową i spersonalizowanym podejściem. Jestem praktykiem Psychologii Zorientowanej na Proces (POP) oraz unikalnej metodologii systematycznych innowacji - Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ).