dr Martyna Wielewska-Baka
martyna.wielewska-baka@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Filologiczny
Instytut Filologii Polskiej
Zakład Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej

Obszar pracy

Chętnie pomogę tutees, którzy traktują swoje studia jako pasję, wyzwanie, niekończącą się przygodę, ale również tym, którzy poszukują pomocy, wsparcia, inspiracji czy motywacji. Zapraszam studentów, którzy:
• chcieliby napisać pracę interdyscyplinarną, łączącą kilka dziedzin; lub:
• mają zainteresowania teoretyczne, metodologiczne, filozoficzne; lub:
• chcieliby (z)rozumieć teorię literatury i metodologię badań literackich; lub:
• interesują się literaturą i kulturą w kontekście zagadnień wielokulturowości, inności, granic, wojny, itp.; lub:
• chcieliby popracować nad swoimi tekstami, np. nad umiejętnościami analityczno-interpretacyjnymi czy stylistycznymi; lub:
• chcieliby studiować, wykorzystując narzędzia kreatywnego myślenia.

Zainteresowania
Moje zainteresowania to głównie dwa obszary: 1) związki literatury z filozofią czy z naukami ścisłymi/ przyrodniczymi (znajdzie się więc tu miejsce nie tylko dla Stanisława Lema, ale także dla wszelkiej eseistyki filozoficznej czy popularnonaukowej, np. Michała Hellera); 2) społeczna, polityczna, tożsamościowa problematyka współczesnego Izraela i Palestyny (i lub Bliskiego Wschodu) reprezentowana w różnych tekstach kultury (film, reportaż, komiks, literatura piękna, eseistyka). Ważne są tutaj dla mnie zagadnienia: inności, migracji, tożsamości, wielokulturowości, wojny, islamofobii, form dyskryminacji, granic politycznych i terenów pogranicznych, demokracji, ujęć postkolonialnych, związków literatury z geografią.