dr Marta Grzechnik
marta.grzechnik@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Filologiczny
Instytut Skandynawistyki i Fennistyki
International Border Studies Centre

Obszar pracy

Proponuję tutoriale o tematyce związanej z dwudziestowieczną historią Europy Północno-Wschodniej. W region ten włączam zarówno region nordycki, jak i region Morza Bałtyckiego oraz Polskę (szczególnie we wzajemnej relacji między nimi). Ze względu na moje obecne zainteresowania badawcze, szczególnie chętnie zajmuję się tematyką kolonializmu i postkolonializmu w tych obszarach, ale także tematyką związaną z historią i historiografią regionu Morza Bałtyckiego, bałtyckości, współpracy regionalnej, jak również rozwoju wewnętrznego państw nordyckich w XX wieku, w tym rozwoju państwa dobrobytu, skandynawskiej (domniemanej) wyjątkowości etc.

Zainteresowania
Z wykształcenia jestem historyczką i skandynawistką. Od 2010 roku pracuję na Uniwersytecie Gdańskim, ale mam doświadczenie pracy na uczelniach w Szwecji, Niemczech, Włoszech i USA. Jednym z moich zainteresowań badawczych jest region Morza Bałtyckiego. Jego historię interpretuję jako na swego rodzaju narzędzie legitymizacji ambicji terytorialnych i tożsamości narodowych, budowania i promowania interesów. Obecnie badam polskie aspiracje kolonialne w okresie międzywojennym, kwestia europejskiego kolonializmu dotyczyła (i dotyczy) bowiem nie tylko tradycyjnie postrzeganych imperiów kolonialnych, ale również narodów niezaangażowanych bezpośrednio w zamorską ekspansję (jak Polska czy kraje nordyckie). Ponadto, jestem również zainteresowana regionem nordyckim, szczególnie jego dwudziestowiecznym rozwojem społecznym i politycznym.