dr Marcin Michalak
marcin.michalak@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Prawa i Administracyjnego
Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej

Obszar pracy

Sądzę, że jako tutor mogę przyczynić się do rozwoju tutees pomagając im w radzeniu sobie z bieżącymi wyzwaniami w procesie studiowania. Dobrze czuję się w rozwijaniu kompetencji i umiejętności studentów w zakresie wystąpień publicznych. Chętnie asystuję w procesie podejmowania pierwszych badań naukowych przez studentów, w tym przygotowania tekstów naukowych z obszarów badawczych objętych moimi zainteresowaniami.

Zainteresowania
Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa ochrony zdrowia i prawa medycznego w Unii Europejskiej. Jednocześnie mając na względzie moje doświadczenie udziału w Programie Interdyscyplinarnego Centrum Bioetyki Uniwersytetu Yale interesuję się również prawną perspektywą zagadnień bioetycznych, występujących na pograniczu różnych nauk. Ważne miejsce w kręgu moich zainteresowań badawczych zajmuje również anglosaska kultura prawna, w tym w szczególności prawo amerykańskie.