dr Magdalena Grabowska
magdalena.grabowska@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Filologiczny
Instytut Lingwistyki Stosowanej

Obszar pracy

Pracując tutoringowo zwracam szczególną uwagę na zbudowanie z tutee relacji opartej na zaufaniu. Wierzę, że podstawą udanego procesu jest postawienie na indywidualny i spersonalizowany rozwój. Dlatego uważam, że decyzja co do kierunku oraz tempa rozwoju leży całkowicie po stronie tutee.
Wspierając osoby w procesie tutoringu pomagam im w rozpoznawaniu mocnych i słabych stron. Towarzyszę osobom w wyrażeniu celów oraz dążeń życiowych. Nade wszystko jednak staram się aktywnie słuchać i zadawać pytania, które pozwalają spojrzeć na dany problem z szerszej, nowej perspektywy.
Zachętą do przyglądnięcia się swoim dążeniom wydają się być sesje coachingowe, które również oferuję w ramach tej współpracy. Potrafię pomóc osobom w podjęciu decyzji życiowych, w przygotowaniu się do zmiany czy rozwiązaniu konfliktu.

Zainteresowania
Interesuję się badaniem zachowań językowych w społecznościach ewangelikalnych w Polsce. Do tej pory udało mi się zbadać kulturę komunikacyjną w społeczności baptystycznej. Z dużym zainteresowaniem przyglądam się również dyskursowi na styku tożsamości. Interesuje mnie doświadczenie religijne osób o nieheteronormatywnej orientacji psychoseksualnej. Chętnie przyglądam sie również dyskursowi medialnemu dotyczącemu praw człowieka. Jak dotąd, osoby, z którymi pracowałam tutoringowo były zainteresowane tematami z obszaru komunikacji, feminizmu, problematyki LGBT+, a także seksualności człowieka.