dr Magdalena Bulińska
magdalena.bulinska@ug.edu.pl
Afiliacja

Adiunkt dydaktyczny
Zakład Iberystyki
Instytut Filologii Romańskiej

Obszar pracy

Umiem słuchać, więc zapraszam osoby zainteresowane tutoringiem rozwojowym, szukających swojego miejsca w uniwersytecie jak i poza nim, pomogę w zarządzaniu czasem, zasobami i w planowaniu kariery.

Bawię się słowami, więc do tutoringu naukowego zapraszam osoby zainteresowane literaturą współczesną obu Ameryk, a w szczególności ich pogranicza, a także studentów zainteresowanych przekładem z i na hiszpański i angielski.

Lubię ludzi i lubię uczyć, więc do współpracy w ramach tutoringu zapraszam również glottodydaktyków, w szczególności iberystów i anglistów, a także wszystkich zainteresowanych wyzwaniami współczesnej edukacji.

Zainteresowania
Jestem anglistką i iberystką, absolwentką międzywydziałowych studiów filologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Z Uniwersytetem Gdańskim związana jestem od 2013 roku, od 2019 roku pracuję na stanowisku adiunkta dydaktycznego w Zakładzie Iberystyki. Doktorat obroniłam w zakresie literaturoznawstwa badając imiona własne w amerykańskiej kobiecej literaturze pogranicza. Na iberystyce prowadzę między innymi zajęcia z przekładu oraz z dydaktyki języka hiszpańskiego. Mam na swoim koncie kilka przekładów (literatura i teksty medyczne) i czekające w szufladzie na wydanie opowiadania dla dzieci.


Słowa kluczowe:

#literaturapogranicza #krytykafeministyczna #przekładliteracki #glottodydaktyka #edukacja3.0