dr Magdalena Anita Gajewska
magdalena.gajewska@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Nauk Społecznych
Instytut Socjologii
Zakład Socjologii Życia Codziennego

Obszar pracy

To niezwykle ważne, byśmy umieli określać to, co jest dla nas istotne, priorytetowe, co rozpala w nas ciekawość poznawczą i energię do działania. W mojej współpracy z Tutees pomagam w odkrywaniu tego „bijącego serca” , które prowokuje nas do stawiania dalszych pytań i do kreatywności. Zachęcam do tego by podążać własną ścieżką badawczą a nie tym, co znajduje się w mainstreemowej narracji. Pracuję nad tym, by osoby, z którymi pracuję czuły wieź z tym, co robią i ze sobą samym, by nie bały się wyrażać swoich opinii. Wspieram je w zarówno w procesie formułowaniu pytań, poszukiwania odpowiedzi na nie ale też odnajdywania formuł, w których można opisać hipotezy i odpowiedzi. Pomagam w przekraczaniu ograniczeń. Stosując techniki uważności oferuję tutees trening stabilności i samoświadomości, tak by możliwa była praca nad tematem z zachowaniem głębokiego kontaktu z samym sobą. Dbam o dobre samopoczucie i równowagę (wellbeing) osób, z którymi pracuję. Aplikując narzędzia coachingowe pomagam w określeniu celi i procesów realizacji. Pomagam przejść przez momenty kryzysowe procesu twórczego.

Zainteresowania
Interesują mnie i badam praktyki społeczne życia codziennego, ważne są dla mnie praktyki związane z ciałem (ludzkim i nie-ludzkim) oraz relacje w świecie mikro np. w życiu pary i w życiu rodzinnym. Interesuję się także relacjami międzygatunkowymi. Działam w ramach Sekcji Relacji Międzygatunkowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. W pracy badawczej stosuję metody etnograficzne i jakościowe. Obok współczynnika humanistycznego poszukuję współczynnika doświadczeń nie-ludzkich.