dr Maciej Mańko
maciej.manko@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Oceanografii i Geografii
Instytut Oceanografii
Zakład Badań Planktonu Morskiego

Obszar pracy

Uważam, że efektywny tutoring naukowy to taki, który osadzony jest w tematyce związanej z zainteresowaniami badawczymi tutora. W związku z tym, chętnie podejmuję się współpracy w zakresie szeroko rozumianej biologii morza, ze szczególnym uwzględnieniem badań organizmów galaretowatych i morskich rejonów polarnych. Ponadto, chętnie pomagam Tutee w odkrywaniu ich pasji naukowych, a także w poznawaniu tajników pracy naukowej.

Zainteresowania
Z wykształcenia jestem biologiem morza, pracującym jako asystent w Zakładzie Badań Planktonu Morskiego. W swoich badaniach skupiam się na taksonomii, ekologii i ewolucji organizmów galaretowatych (m. in. meduz), zarówno z rejonów polarnych, tropikalnych, jak i głębin oceanicznych. Moje zainteresowania badawcze obejmują również różnorodność biologiczną innych organizmów morskich oraz analizę oddziaływania zmiany klimatu na funkcjonowanie ekosystemów morskich, szczególnie arktycznych.