dr Liliana Kalita
liliana.kalita@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Filologiczny
Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich
Zakład Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej

Obszar pracy

Proponowane przeze mnie tutoriale poświęcone są literaturze rosyjskiej, przede wszystkim tendencjom w najnowszej prozie rosyjskiej, choć ostatnio podjęłam też wyzwanie z tematu: rosyjski ezoteryzm i masoneria.

Zainteresowania
Najnowsza literatura rosyjska, rosyjska kinematografia