dr Kamila Bielawska
kamila.bielawska@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Zarządzania
Katedra Bankowości i Finansów

Obszar pracy

Pomagam zrozumieć skomplikowany świat emerytur – czegoś bardzo odległego dla młodych osób. Staram się zachęcić studentów do analizy relacji międzypokoleniowych i tego jak powinniśmy na nie patrzeć podejmując decyzje np. o wieku emerytalnym. Motywuję do planowania emerytalnego dla siebie. Dotychczas w formule tutoringu pracowałam głównie ze studentami Erasmusa, elementy tutoringu np. esej tutorski staram się wdrażać na standardowych zajęciach w małych grupach ćwiczeniowych. Zachęcam studentów do udziału w debatach oksfordzkich (jako jednej z form zbierania punktów do oceny z zaliczenia zajęć) i wspieram ich merytorycznie przez zadawanie pytań. Lubię również poszukiwać ze studentami ich ścieżek rozwoju zawodowego.

Zainteresowania
Moją największą pasją naukową jest zabezpieczenie emerytalne widziane zarówno z perspektywy jednostki jak i państwa, które wyznacza ramy systemu emerytalnego. Od lat analizuję reformy emerytalne i ich skutki dla obecnych i przyszłych emerytów zarówno w wymiarze zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, jak i utrzymania oczekiwanego standardu życia na emeryturze. Obserwuję trendy w publicznych i prywatnych systemach emerytalnych na świecie, próbując ocenić jakie zmiany wpłynęłyby pozytywnie na budowanie oszczędności emerytalnych przez kolejne pokolenia w Polsce. Sukcesywnie rozszerzam też badania naukowe tak, aby patrzeć na zabezpieczenie emerytalne kompleksowo i zarazem przez pryzmat sytuacji jednostki (np. potrzeby zdrowotne i opiekuńcze).