dr Justyna Samaszko-Fiertek
j.samaszko-fiertek@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Chemii
Katedra Chemii Organicznej
Pracownia Chemii Cukrów

Obszar pracy

Zapraszam na spotkania tutorskie związane z rozwojem związanego z umiejętnością wyszukiwania i korzystania z literatury czy pisania własnych tekstów naukowych.

Zainteresowania
Moje zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół chemii organicznej. W chwili obecnej dużą uwagę skupiam na projektowaniu, syntezie i badaniach związków metaloorganicznych typu MOF. Potencjalne wykorzystanie związków MOF w terapii antynowotworowej stanowi główny obszar moich zainteresowań badawczych.