dr Irena Chawrilska
irena.chawrilska@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Filologiczny
Instytut Filologii Polskiej
Zakład Polonistyki Stosowanej

Obszar pracy

– Jeśli chcesz nauczyć się skuteczniej wyznaczać cele swojej pracy, pisać eseje na interesujące Cię tematy, znaleźć motywację do pracy, toczyć rozmowy, w których ważny/ważna jesteś Ty;
– jeśli chcesz pogłębić krytyczne myślenie, doświadczyć interesujących spotkań w przestrzeni rozmowy;
– jeśli uważasz, że najlepsze rozwiązania rodzą się w dialogu,

zapraszam na spotkania tutorskie, zwłaszcza jeśli chcesz być ambasadorem/ambasadorką języka polskiego i kultury polskiej w świecie, interesują Cię eksperymenty artystyczne na styku dziedzin i literatura elektroniczna lub przyjechałeś/przyjechałaś do Polski i chciałabyś/chciałbyś lepiej komunikować się po polsku i zrozumieć polską kulturę.

Zainteresowania
Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na literaturze i sztuce w nauczaniu języka polskiego jako obcego, doświadczeniu migracji w procesie edukacyjnym, literaturze i sztuce zrównoważonego rozwoju, estetyce transmedialności i intermedialności, zjawiskach hybrydyczności w kulturze, literaturze eksperymentalnej oraz recepcji światowej twórczości Brunona Schulza.