dr Ilona Złoch
ilona.zloch@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Oceanografii i Geografii
Zakład Biologii i Ekologii Morza

Obszar pracy

W ramach tutorialu planuję zajmować się ze studentami zgłębianiem wiedzy z wyżej wymienionego zakresu zainteresowań, ale nie tylko. Dokładna tematyka spotkań może być uzależniona od zainteresowań poszczególnych studentów.

Zainteresowania
Ukończyłam Oceanografię na Uniwersytecie Gdańskim, na którym jestem adiunktem w Zakładzie Biologii i Ekologii Morza. Jestem również absolwentką Podyplomowego Studium Podstaw Informatyki oraz Studiów Podyplomowych GIS - System Informacji Geograficznej na Uniwersytecie Gdańskim. Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół biocenozy strefy płytkowodnej, w szczególności różnorodności fenotypowej i genotypowej makrofitów oraz roślin naczyniowych. Jestem akredytowanym tutorem II stopnia.