dr Halina Kendzierska
halina.kendzierska@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Oceanografii i Geografii
Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich

Obszar pracy

W semestrze zimowym 2021/2022 zapraszam osoby zainteresowane rozwojem naukowym w zakresie problemów badawczych związanych z makrozoobentosem. Równie chętnie pomogę Tutee pracować nad poszukiwaniem i realizacją jego pasji naukowych w obszarze tematyki morskiej.

Zainteresowania
Jestem biologiem morza i pasjonatem przyrody. W swojej pracy naukowca i nauczyciela akademickiego zajmuję się bezkręgowcami związanymi ze strefą dna morskiego. Wpływ organizmów nierodzimych, niedoborów tlenu na funkcjonowanie zespołów bentosowych to mój obszar badań. Wśród moich zainteresowań nie mogę jednak pominąć takich zagadnień jak antropopresja, ptaki morskie czy edukacja ekologiczna.