dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. UG
tomasz.wisniewski@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Filologiczny
Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
Zakład Badań nad Sztukami Scenicznymi

Obszar pracy

Spotkania tutoringowe prowadzę zazwyczaj w języku angielskim, co umożliwia połączenie dyskusji o teatrze, literaturze, oraz szeroko rozumianej sztuce, z rozwojem kompetencji interpersonalnych w lingua franca współczesnej nauki. Szczególnie interesuje mnie wspieranie studenckich projektów badawczych, o wymiarze interdyscyplinarnym, a zarazem praktycznym, wszak na co dzień na Uniwersytecie Gdańskim odpowiedzialny jestem za kierunek zarządzanie instytucjami artystycznymi.

Zainteresowania
Od września 2019 jestem Kierownikiem Zakładu Badań nad Sztukami Scenicznymi, a w latach 2016-2019 pełniłem funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Nauki Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Fascynacja związkami literatury i teatru sprawiła, że od 2010 roku z grupą badaczy, doktorantów i studentów Wydziału Filologicznego UG organizuję festiwal Between.Pomiędzy. Międzynarodowe działania na styku sztuki i nauki podejmuję w ramach Beckett Research Group in Gdańsk. W 2016 roku opublikowałem monografię Complicite, Theatre and Aesthetics (Palgrave Macmillan), a w 2006 książkę Kształt literacki dramatu Samuela Becketta (Universitas). Redagowałem kilkanaście wydawnictw naukowych, w tym dwujęzyczny tom Historyja o Chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim, wydany z okazji 25. lecia Teatru Wierszalin. Artykuły na temat współczesnej literatury i teatru wydawałem w Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji, Austrii, Brazylii i w Stanach Zjednoczonych. Jestem redaktorem merytorycznym kwartalnika „Tekstualia” oraz współpracuję z globalnym portalem TheTheatreTimes oraz wydawanym przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk kwartalnikiem „Konteksty”. Od 2018 roku jestem członkiem zarządu Polish Association for the Study of English (PASE) oraz Rady Programowej Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. W ramach stypendium MKiDN wydałem Almanach Between za rok 2020 (Maski), a obecnie, w ramach Programu Wsparcia Humanistyki Gdańskiej, prowadzę indywidualny projekt badawczy Geografia wyobraźni: dramat i teatr irlandzki.