dr hab. Sylwia Jafra, prof. UG
sylwia.jafra@ug.edu.pl
Afiliacja

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Zakład Mikrobiologii Roślin

Obszar pracy

Jestem nauczycielem akademickim, lubię uczyć i lubię studentów. Możliwość przekazywania wiedzy i doświadczeń oraz czerpania z wiedzy młodych ludzi i ich świeżego spojrzenia na rzeczywistość są niezwykle inspirujące w pracy nauczyciela. Ponieważ tutoring jest dla mnie rodzajem wsparcia studentów w ich rozwoju zawodowym i osobistym, dlatego realizuję go (tutoring akademicki) w trakcie pracowni indywidualnej i pracowni magisterskiej, w ramach, których poszczególni studenci wprowadzani są w tajniki pracy laboratoryjnej i prowadzone przeze mnie badania naukowe, ale także w trakcie indywidualnych rozmów ze studentami (tutoring rozwojowy). W trakcie zajęć mogą oni rozwijać swoje zainteresowania i pasje badawcze, a także umiejętność kreatywnego myślenia pozwalającego na praktyczne łączenie wiedzy i umiejętności.

Zainteresowania
Z zamiłowania jestem mikrobiologiem zafascynowanym światem bakterii. Moje zainteresowania badawcze dotyczą bakterii środowiskowych mających korzystny wpływ na wzrost i rozwój roślin. Chcę poznać i zrozumieć na poziomie molekularnym interakcje zachodzące pomiędzy roślinami i bakteriami dla nich pożytecznymi. Bakterie takie działają jak probiotyki - chronią rośliny przed patogenami i zapewniają im lepszy rozwój. Interesuje mnie również system komunikacji pomiędzy komórkami bakterii w populacji. Bakterie komunikują się ze sobą w środowisku za pomocą cząsteczek sygnałowych i uruchomiają jednocześnie jako cała populacja określone procesy komórkowe. Efektem takiej komunikacji może być synteza czynników chorobotwórczych, ale także produkcja antybiotyków. Świat mikrobów jest po prostu fascynujący!