dr hab. Radosław Kossakowski, prof. UG
radoslaw.kossakowski@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Nauk Społecznych
Instytut Socjologii
Zakład Socjologii Życia Codziennego

Obszar pracy

Pomagam w poszukiwaniu i realizowaniu pomysłów na prace zaliczeniowe, dyplomowe, ale także publikacje o charakterze dziennikarskim czy naukowym. Najważniejsze jest dla mnie wspólne poszukiwanie idei, dialog na temat pomysłów badawczych i naukowych.

Zainteresowania
Socjologia sportu, metody jakościowe w badaniach społecznych, socjologia codzienności, studia nad męskością, socjologia przemian obyczajowych