dr. hab. Magdalena Nowak, prof. UG
magdalena.nowak@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Historyczny
Instytut Historii
Zakład Historii Najnowszej Polski

Bierze udział w ogólnouczelnianej edycji projektu "Mistrzowie dydaktyki - wdrożenie modelu tutoringu do praktyki uczelnianej".

Obszar pracy

podejmuję współpracę z tutees nad rozwojem naukowym w zakresie historii oraz krajoznawstwa i turystyki historycznej; pomagam w poszukiwaniu sposobów dalszego kształcenia się, szczególnie przywiązując wagę do dalszego rozwoju naukowego pomagam znaleźć właściwy dla danej osoby sposób poszerzania znajomości języków obcych i udzielam wskazówek praktycznych podczas nauki wspomagam rozwój tutees w zakresie umiejętności poszukiwania i interpretacji źródeł historycznych, pisania tekstów naukowych; pomagam w rozwoju kompetencji z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w obszarze nauk humanistycznych (zwłaszcza w historii); pomagam i wspieram tutees w odnalezieniu się w obrębie uczelni i wydziału, w kontaktach z różnymi jednostkami uczelni; pomagam w planowaniu dalszej kariery zawodowej (zwłaszcza w obszarze nauki)

Zainteresowania
Pracuję w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Jestem autorką 52 publikacji naukowych, w tym 5 monografii – 2 monografii autorskich i współredaktorką trzech monografii zbiorowych. Moje zainteresowania naukowe obejmują: stosunki polsko-ukraińskie XIX i XX wieku; stosunki między Kościołami katolickimi obrządków łacińskiego i greckiego; znaczenie religii w rozwoju świadomości narodowej Polaków i Ukraińców; badania biografii i działalności arcybiskupa metropolity Andrzeja Szeptyckiego (1865–1944). Międzynarodowe uznanie przyniosła mi praca pt. Dwa światy. Zagadnienie identyfikacji narodowej Andrzeja Szeptyckiego w latach 1865-1914, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018, ss. 614. Zostałam za nią nagrodzona pierwszą nagrodą Wydawnictw Uniwersytetu Gdańskiego w kategorii najlepsza książka naukowa w roku 2018 (2019), Indywidualną Nagrodą Rektora II stopnia oraz otrzymałam nominację do nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego (2020). Mam bogate doświadczenie w zakresie metody tutoringu jako przewodnik i instruktor turystyczny, wieloletni lektor języka angielskiego (m.in. szkolenie NLP) oraz wykładowca akademicki. W ostatnich latach brałam udział w dwóch projektach obejmujących tutoring: „Szkoła orłów” (2018-2021) oraz „Mistrzowie dydaktyki”(2019/20). W ramach tego ostatniego odbyłam wizytę studyjną na Uniwersytecie w Gandawie (24-28.06.2019).