dr hab. Janusz Madaj, prof. UG
janusz.madaj@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Chemii
Katedra Chemii Organicznej
Pracownia Chemii Cukrów

Obszar pracy

W swoich kontaktach ze studentami staram się im pokazać, że nauka chemii poprzez zrozumienie jej aspektów oraz umiejętność łączenia faktów i wyciągania z nich własnych wniosków jest dużo łatwiejsza i przynosi znacznie lepsze efekty. Chemia postrzegana jest ogólnie jako trudna nauka, co często jest wynikiem zbyt szablonowego podejścia do jej nauczania przez nauczycieli i może prowadzić do zniechęcenia. W ramach swoich spotkań ze studentami staram się wskazać im inne spojrzenie na chemię oraz uświadomić, że jej znajomość może być bardzo użyteczna w zrozumieniu zawiłości otaczającego nas świata pełnego „chemii”.

Zainteresowania
Moje zainteresowania naukowe związane są z wykonywaną pracą i ukierunkowane są ogólnie na szeroko pojętą chemię organiczną. Jednak szczególną estymą darzę chemię węglowodanów, z którą związany jestem zawodowo od ponad trzydziestu lat. To właśnie ta dziedzina jest w centrum moich najważniejszych prac naukowych. Synteza pochodnych cukrów, badanie ich struktury i oddziaływań przy wykorzystaniu współczesnych technik analitycznych wciąż stanowi źródło moich fascynacji. Ostatnio również próba odpowiedzi na pytanie o zależność pomiędzy aktywnością biologiczną i strukturą związku cukrowego dołączyła do moich zainteresowań. To na tym zagadnieniu koncentruję swoje obecne prace badawcze.