dr hab. Elżbieta Jankowska
elzbieta.jankowska@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Chemii
Katedra Chemii Biomedycznej

Obszar pracy

Chętnie pomogę w bliższym zaznajomieniu się z agregacją białek – w badaniu tego procesu, a także zgłębianiu literatury dotyczącej tematu. Mogę być też przewodnikiem po świecie proteasomu, który odpowiada za tak wiele procesów zachodzących z naszych organizmach, że niemal pasuje do niego określenie „omnipotentny” (według słownika: ten który ma władzę nieograniczoną). Zgłębianie tych zagadnień, a także laboratoryjna praca z proteasomem to coś, co możemy robić wspólnie.

Zainteresowania
Od ponad dwudziestu lat mój zawodowy świat kręci się wokół białek agregujących. Agregacja białek skutkuje rozwojem chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera, czy Parkinsona, ale wiąże się także z innymi schorzeniami, np. z cukrzycą typu II. W swojej pracy testuję możliwość zapobiegania rozwojowi tych chorób i tu dochodzi do głosu drugi obiekt moich naukowych zainteresowań – proteasom, który jest multienzymem odpowiedzialnym za degradację białek niepotrzebnych i uszkodzonych. Celem mojej pracy jest odkrycie związków, które będą zachęcać rozleniwiony chorobą lub starzeniem proteasom do bardziej efektywnej proteolizy, co mogłoby spowolnić lub uniemożliwić gromadzenie się i agregację białek.