dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG
anna.sylwestrzak@prawo.ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Prawa i Administracji
Katedra Prawa Cywilnego

Obszar pracy

Celem spotkań jest pogłębianie wiedzy na wybrane tematy z zakresu prawa cywilnego, doskonalenie warsztatu naukowego oraz próba konstruowania tekstów naukowych (takich jak np. artykuł, glosa, przegląd orzecznictwa) i ewentualnie przygotowanie ich do publikacji. Efektem zajęć może być również przygotowanie referatu w celu wygłoszenia go np. na konferencji. Przed spotkaniem Tutee zapoznaje się z zadanymi materiałami, które są następnie omawiane na spotkaniu, a jeżeli Tutee pisze tekst naukowy, zajęcia przebiegają zwykle w formie dyskusji nad tym tekstem.

Zainteresowania
W zakresie prawa cywilnego interesuje mnie zwłaszcza prawo rzeczowe, prawo rodzinne, prawo spadkowe i prawo mieszkaniowe, a także niektóre zagadnienia części ogólnej prawa cywilnego.