dr Grzegorz Szczodrowski
grzegorz.szczodrowski@ug.edu.pl
Afiliacja

Uniwersytet Gdański,
Wydział Ekonomiczny,
Katedra Polityki Gospodarczej

Obszar pracy

W Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Ekonomicznym pracować zacząłem dydaktycznie jeszcze jako student IV roku – z rówieśnikami jako asystent stażysta. Czerpałem i czerpię dużą satysfakcję ze współpracy z osobami, które mają już sprecyzowane jakieś plany rozwoju naukowego i zawodowego jak i z tymi, którzy poszukują jeszcze tej najlepszej ścieżki. Dziś, jak nigdy dotąd, warto wykorzystywać każdą szansę, pogłębiania i poszerzania swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji a tutoring jest do tego doskonałą okazją.

Oferuję tutoring w ramach jednej z trzech ścieżek:

1. Ścieżka „biznes”. W tym zakresie chętnie podejmę współpracę ze studentami, którzy chcieliby badać podatki, ubezpieczenia społeczne, koszty pracy, czy też różne aspekty optymalizacji działalności gospodarczej osób fizycznych i przedsiębiorstw.

2. Ścieżka „Polityka gospodarcza”. Pracuję w Katedrze Polityki Gospodarczej. To nasz „flagowiec”. Otwarty jestem na wiele tematów, tych bardziej teoretycznych jak i bardziej praktycznych. Gorąco zapraszam na tę ścieżkę, zwłaszcza, że każdy ekonomista musi znać przyczyny i skutki działań w zakresie polityki gospodarczej, a żaden z nas nie ma by prawa być laikiem ani populistą.

3. Ścieżka „Dylematy wyboru publicznego”. Pod tą nazwą kryją się zagadnienia, będące przedmiotem badań Public choice theory, głównie: lobbing, grupy nacisku, ekonomiczna teoria polityki. Materia niezwykle pasjonująca i dająca zrozumienie wielu działań i procesów świata biznesu i polityki.

Zainteresowania
Propozycje obszarów tutoringu ściśle związane są z zainteresowaniami naukowymi: badaniem kosztów pracy i optymalizacji podatkowej, polityką gospodarczą w teorii oraz w Polsce, lobbingiem i działaniami grup nacisku na poziomie samorządowym, krajowym i UE. Prywatnie, lubię historię, turystykę i polskie góry.