dr Ewa Szymczak, prof. UG
ewa.szymczak@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Oceanografii i Geografii
Instytut Oceanografii
Zakład Geologii Morza

Obszar pracy

Interesujesz się tym co dzieje się we wnętrzu Ziemi, na jej powierzchni, na dnie mórz i oceanów? Interesują Cię zagadnienia dotyczące naszej planety, na które jeszcze nie znamy odpowiedzi? Zapraszam. W ramach tutoringu podejmuję współpracę, w której studenci doskonalą m.in. swoje umiejętności akademickie, kompetencje miękkie, rozwijają swoje talenty.

Zainteresowania
Jestem absolwentką Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2000 roku związana jestem z Zakładem Geologii Morza, w którym rozwijam swoje zainteresowania naukowe dotyczące bilansu i charakterystyki jakościowej transportu rumowiska rzecznego oraz jego dyferencjacji w korytach i w ujściach rzecznych. Zagadnienia te wiążą się także z współcześnie powstającymi osadami morskimi i warunkami ich sedymentacji. Ze studentami na co dzień spotykam się na zajęciach z geologii morza, surowców mineralnych mórz i oceanów oraz podczas tutoriali, które prowadzę od 2015 roku.