dr Elżbieta Pietraś
elzbieta.pietras@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Filologiczny
Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich
Zakład Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego

Obszar pracy

Pomagam studentom rozwijać się językowo, zgłębiać tematy teoretyczne oraz praktyczne z języka rosyjskiego m.in. z leksyki i stylistyki (w tym słownictwo ogólne, biznesowe, specjalistyczne, mowa potoczna, styl oficjalny). Wspieram w nauce osoby, które chciałyby zdobyć certyfikat językowy z języka rosyjskiego na dowolnym poziomie oraz specjalizacji (ogólny, w sferze biznesu, w sferze turystyki). Od wielu lat zajmuję się metodyką nauczania języka obcego oraz przekładem, dlatego chętnie pomagam studentom, którzy chcą postawić pierwsze kroki jako lektorzy lub tłumacze. Z wielką przyjemnością zapraszam też na tutoring rozwojowy, dostosowany tematycznie do potrzeb studenta. Proponuję też trening z metod efektywnego uczenia się i sposobów organizacji pracy i nauki. Na spotkaniach stawiam na konkret i wiedzę praktyczną, ale równie ważne są dla mnie relacje oparte obustronnie na zaufaniu i szacunku. Spotkania odbywają się w języku polskim lub rosyjskim (do wyboru).

Zainteresowania
Jestem absolwentką Filologii rosyjskiej oraz Studiów Międzynarodowych i Politycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyłam Studium Pedagogiczne UJ i studia podyplomowe z przekładu prawniczego i sądowego na UWM. Posiadam wieloletnie doświadczenie biznesowe zdobyte w dużych firmach w dziale eksportu, a także doświadczenie jako tłumacz (min. W Muzeum II Wojny Światowej). W kręgu moich zainteresowań naukowych jest socjolingwistyka i psycholingwistyka. Interesuje mnie język w przestrzeni społecznej, a zwłaszcza takie zagadnienia jak współczesne zjawiska językowe, etyka języka oraz coaching językowy.