dr Dorota Książkiewicz
dorota.ksiazkiewicz@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Ekonomiczny
Katedra Polityki Transportowej i Integracji Gospodarczej

Obszar pracy

Pomagam studentom w rozwoju ich zainteresowań naukowych, szczególnie w obszarze tematów, które wymagają analizy literatury i informacji ze źródeł anglojęzycznych. Zapraszam do współpracy w analizie szerokiej gamy tematów związanych z innowacjami i rozwojem technologii; w tym także analizą wizjonerskich i kontrowersyjnych projektów technologicznych, np. związanych ze stosowaniem algorytmów AI i uczenia się maszyn, czy wdrażania maszyn/pojazdów autonomicznych. Zapraszam także osoby zainteresowane mechanizmami funkcjonowania współczesnej globalnej gospodarki i łańcuchów dostaw oraz ich zakłóceniami i zagrożeniami dla ich bezpieczeństwa i skuteczności. Proponuję także analizę tematów w obszarze dążenia gospodarki do zeroemisyjności, obiegu zamkniętego i fairtrade.
Prowadzę tutoring również w j. angielskim.

Zainteresowania
Moje zainteresowania naukowe wiążą się przede wszystkim z obszarem rozwoju technologii w globalnym handlu, transporcie i logistyce: cyfryzacja procesów biznesowych, Internet rzeczy, BIG DATA, analityka danych, automatyzacja i robotyzacja, zastosowania sztucznej inteligencji i uczenia się maszyn w wybranych procesach. Analiza opinii i projektów współczesnych wizjonerów i propagatorów nauki w dziedzinie innowacji technologicznych. Drugim obszarem badań są współczesne konflikty geopolityczne i ich konsekwencje dla światowej gospodarki, a także szerzej - aspekty zarządzania ryzykiem w łańcuchach dostaw, m.in.: wojny handlowe, piractwo, terroryzm – wpływ tych zjawisk na gospodarkę. Trzecim obszarem moich zainteresowań naukowych są technologie i rozwiązania organizacyjne w dążeniu do gospodarki zero waste i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), w tym obszar transportu i energetyki przyjaznych środowisku. Analiza technologii wspierających alternatywne źródła energii dla transportu i gospodarki. Rozwój technologii autonomicznych i niskoemisyjnych w transporcie.