dr Dorota Jendza
dorota.jendza@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Zarządzania
Katedra Organizacji i Zarządzania
Zakład Systemów Zarządzania

Obszar pracy

Jeśli wiesz, co Cię interesuje i w jakim kierunku chcesz się rozwijać, zapraszam Cię na tutoring akademicki. Nasze spotkania mogą dotyczyć rozwijania Twoich kompetencji w zakresie: procesów grupowych i ich wpływu na zachowanie jednostek w organizacji, komunikacji i pracy zespołowej, zarządzania konfliktami, stylu kierowania jak również nowoczesnych struktur zarządzania i organizacji pracy.
Jeśli jednak nie wiesz do końca, w jakim kierunku chcesz się rozwijać, ale czujesz potrzebę rozwoju, zapraszam Cię na tutoring rozwojowy, gdzie wspólnie odkryjemy Twój potencjał, preferencje i wyznaczymy drogę ich rozwoju i wykorzystania.
Zapraszam do współpracy tych, dla których człowiek w organizacji jest ważny, tych, którzy wierzą, że w zarządzaniu wrażliwość na drugiego człowieka w organizacji jest kluczowa i można połączyć ją z realizacją założonych celów.

Zainteresowania
Jestem wieloletnim pracownikiem akademickim, praktykiem zarządzania, pasjonatką psychologii, badaczem organizacyjnym. Przez 15 lat zarządzałam zespołem będąc menedżerem restauracji, prowadziłam również własną firmę doradczo-konsultingową pomagając różnym instytucjom wdrażać systemy zarządzania jakością. W tej chwili koncentruję się na dydaktyce, pracy badawczej i doradztwie. W swojej pracy staram się łączyć aspekty kulturowo-organizacyjno-psychologiczne. Interesuje mnie przede wszystkim człowiek, jego sposób postrzegania i interpretowania rzeczywistości organizacyjnej. Badam więc czynniki psychologiczne, jak również organizacyjne, które mają wpływ na zachowania człowieka, pracę zespołową, relacje oraz gotowość do zmian.