dr Dorota Godlewska-Werner
dorota.godlewska-werner@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Nauk Społecznych
Instytut Psychologii
Zakład Psychologii Ekonomicznej i Psychologii Organizacji

Obszar pracy

Moim mottem jest: „Aby do czegoś dojść, trzeba wyruszyć w drogę” (Wiesław Czermak-Nowina), dlatego w swojej pracy tutorskiej koncentruję się na definiowaniu celów tutee i wyznaczaniu planu działania. Najczęściej omawianymi zagadnieniami są rozwiązania dylematów związanych z wyborami zawodowymi i edukacyjnymi oraz wsparcie w zakresie zmiany nawyków związanych z organizacją pracy własnej. Wspólnie z tutee analizujemy różne opcje, aby wybrać te najbardziej użyteczne i spójne z jego/jej oczekiwaniami i wartościami. W swojej pracy wykorzystuję także narzędzia diagnozy kompetencji w celu identyfikacji mocnych stron studenta i aspektów rozwojowych.

Zainteresowania
Naukowo jestem zainteresowana zagadnieniami związanymi z rozwojem pracowników, zachowaniami efektywnymi i kontrproduktywnymi w organizacjach oraz szeroko rozumianym przywództwem. Realizuję projekty badawcze dotyczące predyspozycji i kompetencji zawodowych. Jestem autorką i współautorką publikacji, np. książki „Psychologia coachingu biznesowego”, a także narzędzi diagnostycznych, jak np. „Test talentów”. Naukę łączę z praktyką, współpracując z organizacjami jako trenerka i coach wspierając rozwój kompetencji miękkich podczas pracy indywidualnej i grupowej. Jako osoba nastawiona na rozwój, jestem aktywnym uczestnikiem konferencji z zakresu szeroko rozumianej psychologii pracy. Jestem także absolwentką projektu Masters of Didactics realizowanego w Ghent University w ramach POWER.