dr Bartosz Szolc-Nartowski
bartosz.szolc-nartowski@prawo.ug.edu.pl
Afiliacja
Obszar pracy

Staram się odkryć mocne strony tutees i pokazać, w jaki sposób można je rozwijać. Chcę by studenci rozwijali się i doceniali swój potencjał. Uważam, że jednym z najważniejszych zadań tutora jest przekonanie studenta, że jest wartościowym człowiekiem, posiada wiele talentów, a przynajmniej część z nich powinien rozwijać. Część talentów wymaga konfrontacji z innymi osobami i współrozwijania. Istotne są dla mnie szczególnie te, które związane są z dobra organizacją i działaniem na rzecz dobra wspólnego. Sądzę, że ważne jest pokazanie różnych możliwości i uświadomienie tutee, że dobrze jest podejmować decyzje, tworzyć pozytywne rzeczy i mieć dobrych ludzi wokół siebie. Podejmuję współpracę głównie ze studentami prawa, którzy interesują się ogólnie rozumianym prawem prywatnym. Cenię sobie też inicjatywy społeczne, które łączą wiedzę prawnicza z pożytkiem ogólnym, w szczególności w zakresie edukacji prawniczej.

Zainteresowania
Moją pasją jest prawo rzymskie. Może się wydawać, że nie ma sensu zajmować się prawem, które dawno już nie istnieje, cywilizacją, która przeszła do historii, ludźmi, których dawno już nie ma. Lepiej jednak wiedzieć, skąd przychodzimy, odsłonić podstawy naszego życia prawnego i społecznego, organizacji państwa, wymiaru sprawiedliwości. Celem nauki jest oczywiście poznanie prawdy, tak byśmy mogli naszych wyborów dokonywać świadomie, co jest także warunkiem wolności. Zadziwiająca jest żywotność prawa rzymskiego. Większość współczesnego prawa prywatnego oparta jest na pomysłach sprzed 2000 lat! Prawo rzymskie powstawało jako prawo życia codziennego, wolne było w zupełności od teoretyzowania i abstrakcji. Charakterystyczne jest to jak powstawało, nie było czymś stałym i niezmiennym. Wręcz przeciwnie! Zakładało ogromną elastyczność w jego stosowaniu w odniesieniu do każdego przypadku. Jednak drogowskazem wymiaru sprawiedliwości były stałe zasady, takie jak dobra wiara, słuszność i dobro wspólne. Miernikiem sprawiedliwości był vir bonus – zwykły obywatel, choć odznaczający się prawością, doświadczeniem i odwagą. Świat rzymski to świat jak najbardziej współczesny, choć żyjemy w innych czasach, a nasza kultura wydaje się daleko odmienna.