dr Anna Panasiuk
anna.panasiuk@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Oceanografii i Geografii
Instytut Oceanografii
Zakład Badań Planktonu Morskiego

Obszar pracy

Podejmuję współpracę z zakresu ekologii i biologii mórz oraz oceanów, czynników antropogenicznych wpływających na funkcjonowanie fauny pelagicznej – zooplanktonu oraz nektonu, roli człowieka w obecnym kształtowaniu się warunków abiotycznych i biotycznych środowisk morskich, w tym głównie obszarów polarnych i Antarktyki. Pomagam w zakresie pogłębienia wiedzy odnoszącej się do wyżej wymienionych zagadnień, w zrozumieniu złożoności zjawisk i procesów zachodzących w toni wodnej.

Zainteresowania
Moje zainteresowania naukowe skupiają się w obszarze rejonów polarnych, w tym głównie Antarktyki i Oceanu Południowego. Interesuje mnie szeroko pojęte funkcjonowanie ekosystemu morskiej Antarktyki, ekologia i biologia antarktycznego zooplanktonu, ze szczególnym uwzględnieniem jego dominujących przedstawicieli, wpływ struktury jakościowo-ilościowej na najważniejsze drapieżniki antarktyczne. Zajmuję się również badaniem wpływu człowieka na to środowisko, biorąc pod uwagę zanieczyszczenia, a także zmiany klimatyczne. Antarktyka jest dla mnie nie tylko głównym rejonem badań, to także wielka pasja do przyrody obszarów zimnych, ich dziewiczości i naturalności, stąd niezmiernie ważne oraz ciekawe są dla mnie również metody jej ochrony – te wdrożone, jak i planowane w przyszłości.