dr Aleksandra Zgrundo
aleksandra.zgrundo@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Oceanografii i Oceanografii
Instytut Oceanografii
Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich

Obszar pracy

Zapraszam do wspólnego zgłębiania zagadnień związanych z podwodnym światem na różnych szczeblach funkcjonowania przyrody i wpływu człowieka na jego funkcjonowanie. Chętnie podejmę również współpracę w zakresie rozwijania kreatywności i tworzenia niestandardowych rozwiązań.

Zainteresowania
Moje zainteresowania naukowe ewoluują razem ze mną, ale dotyczą różnorodnych zastosowań wodnych organizmów roślinnych np. wykorzystania okrzemek w rekonstrukcji paleośrodowisk i ocenie stanu słodkich i morskich czy wykorzystania całych zbiorowisk mikroorganizmów roślinnych do oceny wpływu substancji chemicznych produkowanych przez człowieka. Od kilku lat badam odtwarzanie się zbiorowisk roślinnych na dnie Zatoki Gdańskiej oraz prowadzę eksperymenty nad możliwościami rekultywacji Zatokii Gdańskiej w oparciu o algi. Ponadto interesuję się zastosowaniem alg w biotechnologii np. do tworzenia bioplastików czy wykorzystania ich właściwości do oczyszczania wód w zamkniętych systemach hodowlanych typu RAS.