dr Aleksandra Lewandowska-Walter
aleksandra.lewandowska-walter@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Nauk Społecznych
Instytut Psychologii
Zakład Badań nad Rodziną i Jakością Życia

Obszar pracy

Interesuję się psychologią twórczości w wymiarze aplikacyjnym (wiele lat doświadczenia w programie „Odyseja Umysłu” jako członek drużyny, trener, sędzia, organizator konkursu, szkoleniowec), a także ukończyłam Podyplomowe Studium Arteterapii, co wyposażyło mnie w narzędzia sprzyjające stymulacji rozwoju podmiotowego. Jako tutor, dzięki wykorzystaniu technik stymulacji myślenia twórczego i twórczego rozwiązywania problemów, staram się zachęcać do rozwoju osobistego. Rozwój podmiotowy, według mnie, to wydobywanie potencjałów dotychczas nie odkrytych poprzez doświadczanie i wchodzenie na nieznane ścieżki, a także przekuwanie cech postrzeganych jako słabości w nowe siły. Ważne jest dla mnie poszukiwanie wraz z Tutee takiej drogi rozwoju, w której będzie możliwe wykorzystanie jak największego zakresu posiadanych talentów. Tutoring przez mnie proponowany ma charakter rozwojowy.

Zainteresowania
Zajmuję się problematyką relacji w rodzinnie w sytuacji kryzysowej w ujęciu teorii systemowych. Prowadzę badania dotyczące m.in. więzi uczuciowych dzieci z rodzicami doświadczającymi konfliktu małżeńskiego oraz relacji w rodzinie i pomiędzy rodzeństwem w sytuacji rozłąki z rodzicem. Jestem autorką/współautorką ponad 70 artykułów i rozdziałów w książkach. Przez 10 lat (2007-2017) opiniowałam na potrzeby Sądu w sprawach rodzinnych, co stało się inspiracją dla stworzenia kilku narzędzi do diagnozowania funkcjonowania systemu rodzinnego. Zachęcam do zapoznania się z moimi pracami – m.in. Rozwód jako proces. Perspektywa dorosłych i dzieci (2017), Diagnoza więzi rodzinnych dzieci i młodzieży (2013), Psychospołeczne konteksty relacji rodzinnych (2019), Małżeństwo i rodzicielstwo a zdrowie (2012). Ważna jest dla mnie aplikacyjność prowadzonych badań i ich wyniki mogę wykorzystywać podczas terapii. Prowadzę konsultacje dla par i rodzin w ujęciu systemowym.